HOME

THE GIRLS IN ABALONE DOTS HAVE SIGNED A
CONTRACT WITH SONY BMG.
THEY HAVE FINISHED THEIR FIRST RECORD WITH THE COMPANY
MOST SONGS THEY HAVE WRITTEN THEMSELVES,

THE RECORD WILL BE RELEASED IN AUGUST 2007

TJEJERNA I ABALONE DOTS HAR SKRIVIT PÅ FÖR
SONY BMG. DE HAR NU KLAR SIN FÖRSTA SKIVA MED BOLAGET.
DET MESTA HAR DE SKRIVIT SJÄLVA. SKIVAN KOMMER ATT SLÄPPAS I AUGUSTI 2007

KLART ÄR OCKSÅ ATT DE KOMMER ATT ÅKA MED LARS WINNERBÄCK PÅ HANS HÖSTTURNE

MER OM DETTA OCH SONY BMG PÅ
http://abalonedots.sonybmg.se/

SOFTGRASS
MUSIC?

THE PAINTINGS AND
ART OF HJUKSTRÖM

RECORDS

PLANTSKOLAN
MUSIKEN SOM IDROTT

OMDÖMEN
JUDGEMENTS

CONTACT
BUYING

LYRICS

HISTORY

INSTRUMENTS

LINKS

Tord Hjukström

Rebecka Hjukström